“Grundlichkeit” in het hart van het Ruhrgebied, Herne.

13.08.2013 Ina Pütz Projecten berichten

In 2009 werd in het centrum van Herne, in het hart van het Ruhrgebied, de voormalige “Berliner Platz omgedoopt in het Willi-Pohlmann Platz. Deze in 2000 gestorven zeer geziene oud-burgemeester en tevens een tweetal decennia actief als lid van de Nordrhein-Westfälischen Landtag, heeft in zijn ambtsperiode tot aan 1994, een onmiskenbare invloed op de ontwikkeling van de stad Herne zelf gehad.

Met de nieuwe naamgeving van het plein begon een groot renovatieproject van het Kulturcentrum en de direct daar omheen liggende openbare ruimte. Het in 1976 geopende gebouw heeft een veelzijdige functie door tal van activiteiten van culturele aard, congressen, tentoonstellingen, symposia en dergelijke. Het heeft een zeer prominente plek in het totaal aanbod van dergelijke locaties in het Ruhrgebied. Echter logischerwijze voldeed na 35 jaar het gebouw en zijn directe omgeving niet meer aan eisen van deze tijd. Naast diverse grote bouwkundige ingrepen werd o.a. de techniek van de zaal gemoderniseerd evenals een nieuw vormgegeven entree met de daarin gelegen Lounge en Foyer. Inherent aan een zeer actueel thema namelijk het creëren van een optimale toegankelijkheid voor invaliden, ouderen, visueel gehandicapten, werden tal van aspecten van de renovatie hieraan getoetst alsmede aan de herinrichting van het plein zelf.

Ook de daaronder gelegen parkeerkelder inclusief de bijbehorende ingangen waren toe aan een grondige renovatie gezien de erbarmelijke toestand waarin dit zich bevond.

Al met al werd de renovatie afgerond met een geheel nieuwe inrichting van de buitenruimte waaronder een vernieuwde pleinverlichting, een lichtinstallatie voor de buitenzijde van het gebouw zelf en tal van inrichtingselementen zoals buitenmeubilair, fietsstalling voorzieningen en dergelijke.

Het plein zelf kreeg een aanzien door het nieuwe ontwerp met daarin centraal een gedenkteken voor de Joodse Shoah slachtoffers van Herne en Wanne-Eickel. Dit, door de kunstenaars duo Gabriele Graffunder en Winfried Venne ( G&V Kunstproject) uit Wuppertal ontworpen monument, kreeg vorm door een zwart oplopende plaat met daarop een wering. Hierop zijn de namen van de 400 slachtoffers vermeld.

Het totale project, gebouw en het plein vroeg en kreeg een zeer gedegen samenwerking en afstemming tussen de verschillende organisaties op het gebied van cultuur, verkeer, bouw, lokale overheidsdiensten en belangen organisaties.

Het plein zelf diende een zeer brede functionaliteit te verkrijgen met een eigen herkenningswaarde zoals representatief, ontmoeting, verpozing en recreatie. Kortom een wezenlijke bijdrage aan een warm kloppend stadshart.

Naast geheel nieuwe elementen zoals verlichting en stadsmeubilair vormde de vloermaterialisering een bijzonder aandachtspunt. Met het ontwerp werd het bureau Weyers Architecten uit Herne belast. In nauwe samenspraak met de architect Georgios Kordelas werd gekozen voor het geslepen Boulevard bestratingssysteem uit het Metten Stein+Design programma in de kleuren Nardo en Grassano. Een belangrijk argument bij de keuze hiervoor waren eerdere ervaringen met dit product in andere projecten van betrokken architecten alsmede het te bereiken ambitieniveau van ontwerp en materialisering ervan.

Het gehele project is uitgevoerd in overwegend 60 x 40 cm formaat. Een lange levensduur in combinatie met de beoogde brede functionaliteit is gewaarborgd door de toepassing van een dikte van 12 cm. Het volume van het plein zelf bedroeg 2300m2. Gezien het gebruikte patroon, de plaatsing van de verlichtingselementen speelt daarbij een bepalende rol, is gekozen voor een ontwerp waar een donkere belijning grijsachtige vlakken van verschillende dimensies doet laten ontstaan die feitelijk afgestemd zijn op de maatvoering van de afzonderlijke verhardingselementen. Een precieze maatvoering zowel van het materiaal als de verwerking ervan was daarbij van cruciaal belang.

Een niet te veronachtzamen aandachtspunt voor de betrokken architect Georgios Kordelas, was de te bereiken kwaliteit bezien vanuit het horizontale perspectief. Afwatering in combinatie met het lijnenspel en gebruik van geslepen materiaal maken de eisen aan de uitvoering en maatvoering van het te gebruiken materiaal uitermate hoog. Oneffenheden in verwerking en/of het materiaal doen de kwaliteit van het ontwerp direct teniet. Een mogelijke teloorgang dat versterkt wordt in de nachtelijke uren waar de verlichting oneffenheden extra accentueert middels schaduwwerking.

Na een geslaagde oplevering van dit plein biedt deze weer een plek voor ontmoeting, bezinning en verpozing. Een plek geschikt voor de komende decennia dat een stimulerende belevingswaarde heeft doen laten ontstaan bij de bezoekers, de direct omwonende en haar dagelijkse gebruikers.

Feiten en cijfers:

Project
Willi-Pohlmann-Platz, Herne

Architect
Weyers Architecten, Herne

Opdrachtgever
IMG Immobilien Management GmbH

Aannemer
Schröer Garten- und Landschafsbau, Mülheim an der Ruhr

Bestrating
Boulevard Grassano en Boulevard Nardo

Formaten: 40 x 40 x 8 cm, 40 x 40 x 12 cm, 60 x 40 x 12 cm

Totaal aantal m2: ca. 3.000m2

Galerij