Stadparket in Nijmegen.

04.05.2015 Ina Pütz Projecten berichten

Op en rondom het voormalige NXP terrein op het bedrijventerrein Winkelsteeg in de gemeente Nijmegen vindt een omvangrijke herinrichting plaats.

Hierbij is een gerichte clustering aan het ontstaan van hoogtechnologische en kennisintensieve bedrijven. Het Novio Tech Campus project is een belangrijk element hierin waarbij verschillende partners- de gemeente Nijmegen, provincie Nijmegen, NXP, ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en Kadans Science Partner- de optimale omstandigheden willen creëren voor samenwerking, netwerkvorming en innovatie voor deze wel zeer specifieke soort van bedrijvigheid. Het geheel is geënt op de “enjoy-work filosofie” in een campusachtige werkomgeving met aantrekkelijke architectuur, goede vervoersverbindingen en faciliterende voorzieningen.

Inmiddels is een belangrijke schakel in de aansluiting op het openbaar vervoer netwerk gerealiseerd namelijk het nieuwe station Goffert.

Rondom het station en in de aanlooproutes naar het NXP terrein maar ook op het terrein zelf zocht en vond de gemeente Nijmegen een METTEN product dat als een “Maatpak” paste bij de aankleding van de buitenruimte. Het onderstreept het Hightech karakter van bedrijvigheid aldaar en verstrekt de sprekende architectuur van enkele recent opgeleverde bedrijfs- en kantoorgebouwen.

Toegepast is het PALLADIO bestratingssysteem in het “Stadparket” formaat 50x10 cm. PALLADIO met het een uitgedragen karakter van minimalisme, versterkt de identiteit van de aanwezige architectuur en die van Hightech als bedrijvigheid. Opvallend is dan toch dat het gekozen- elegante- formaat in combinatie met de kleurstelling- drie op elkaar afgestemde grijs tinten- een zekere speelsheid aan de buitenruimte doet laten ontstaan.

Geleverd materiaal: Palladio
Gebruikte formaat: 50x10x12 cm
Aantal m²: ca. 4.000 m²

Ontwerp: o.a. Gemeente Nijmegen, Afdeling Stadsontwikkeling
Aannemer: Gebr. Van Venrooij
Jaar realisatie: 2013-2014

metten.nl/Palladio

Galerij