De METTEN Carbon-Calculator

Met de Carbon-Calculator wordt het mogelijk om exact te berekenen de hoeveelheid COdat ontstaan is bij de productie van het soort en de hoeveelheid van Metten materiaal dat u kiest bij de inrichting van uw tuin. Deze Kooldioxide berekening toont de hoeveelheid CO2 in Tonnage en betreft het traject vanaf de winning en transport van benodigde grondstoffen via alle stappen in het productieproces tot aan een kant en klaar af fabriek verpakt product.

Het geeft u daarbij ook aan bijvoorbeeld hoeveel bomen er geplant dienen te worden om dit milieueffect te minimaliseren of zelfs te neutraliseren. Het is een effectief hulpmiddel om voor zover als mogelijk een zo laag als mogelijke milieu belasting bij uw tuininrichting te realiseren. Een dergelijke Carbon-Calculator maakt dat het binnen afzienbare tijd ook de consequenties van de keuze voor het gebruik van andere soorten verhardingsmaterialen (natuursteen, keramische materialen) meer en meer gebaseerd zal gaan worden op de feitelijke totale milieubelasting ervan. Kortom wat is de werkelijke prijs van het te gebruiken product.

Hoe "groen" is uw keuze in bestrating?

Metten CO2 Siegel

Benodigd is één Beuk om de hoeveelheid CO2 te compenseren dat nodig is voor de productie van 36,9 m² Umbriano®, Linaro®, Brikk®, Urbino® of La Linia®.

Maakt hier uw keuze voor het soort product:

Vul hier de te gebruiken hoeveelheid van materiaal in:


Berekende CO2 emissie voor dit oppervlak:

0 kg CO2 - dat betekent 0 bomenboom *

Plant 0 bomenboom om de CO2 emissie voor het door u bestrate oppervlak te compenseren.

* De berekening is gebaseerd op bomen met een gemiddelde grootte en een levensduur van 99 jaar, hetgeen een compensatie van 0,73 Ton CO2 per boom inhoudt.