Carbon Footprint

In duurzaamheid kan een zeer flinke stap gezet worden indien wij mensen de luchtkwaliteit niet meer belasten dan dat deze uit zichzelf kan herstellen. Dat is mogelijk als wij weten welke CO₂ er ontstaat in de samenstelling en productie van het te gebruiken materiaal. Op basis van een dergelijk “Carbon Footprint” wordt een keuzemogelijkheid realiseerbaar op basis van een laag mogelijke milieu belasting.

Aan een daartoe gecertificeerd instituut hebben wij, als een der eerste Europese producenten van betonsteenproducten, de vraag voorgelegd om op basis van de internationaal erkende PAS 2050 rekenmethode dit te berekenen. Dit omhelst de winning én transport van de benodigde grondstoffen, alle stappen in het productieproces tot aan een kant en klaar af fabriek verpakt product.

Voor Umbriano®, Brikk®, Linaro®, Urbino® of La Linia® ontstaat daarbij een CO₂ belasting van ca. 33,5 kg per m2 kant en klaar materiaal uitgaande van een materiaaldikte van 8 cm. Doorgerekend betekent dat bij het produceren van 36,9 m2 van Umbriano®, Brikk®, Linaro®, Urbino® of La Linia® een hoeveelheid van 1,24 t CO₂ ontstaat. Deze hoeveelheid wordt door b.v. één Beuk gedurende het gehele groeiproces geneutraliseerd.

Ondanks deze reeds bereikte relatief geringe emissiewaarde zijn wij bezig om de tot dusver benodigde CO₂ nog verder te reduceren.

De Metten Carbon-Calculator berekend de CO₂ emissie van het Umbriano- of La Linia oppervlak, het toont de hoeveelheid te planten bomen om deze CO₂ te compenseren.

Concrete feiten voor een milieu bewuste tuininrichting.

Metten CO2 Siegel

Benodigd is één Beuk om de hoeveelheid CO2 te compenseren dat nodig is voor de productie van 36,9m² Umbriano®, Brikk®, Linaro®, Urbino® of La Linia®.

5,20 % Produktie
2,49 % Transport
Emission
92,31 % Grondstoffen

CO2-Emissie voor Umbriano®, Brikk®, Linaro®, Urbino® of La Linia® naar opgave van onderzoek.