Carbon Footprint

In duurzaamheid kan een zeer flinke stap gezet worden indien wij mensen de luchtkwaliteit niet meer belasten dan dat deze uit zichzelf kan herstellen. Dat is mogelijk als wij weten welke CO₂ er ontstaat in de samenstelling en productie van het te gebruiken materiaal. Op basis van een dergelijk “Carbon Footprint” wordt een keuzemogelijkheid realiseerbaar op basis van een laag mogelijke milieu belasting.

Aan een daartoe gecertificeerd instituut hebben wij, als een der eerste Europese producenten van betonsteenproducten, de vraag voorgelegd om op basis van de internationaal erkende PAS 2050 rekenmethode dit te berekenen. Dit omhelst de winning én transport van de benodigde grondstoffen, alle stappen in het productieproces tot aan een kant en klaar af fabriek verpakt product.

Concrete feiten voor een milieu bewuste tuininrichting.

Metten CO2 Siegel