Duurzaamheid is voor ons niet zomaar een woord. Verantwoordelijkheid tegenover ons milieu, de natuurlijke hulpbronnen en toekomstige generaties bepaalt ons handelen als onderneming. Wij streven ernaar dé toonaangevende betonsteenproducent te zijn op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Energie in de vorm van stroom speelt een belangrijke rol in de productie van onze producten. Ook hier kan men kiezen voor duurzaamheid. Zo is de stroom die wij gebruiken op een wijze opgewekt waarbij tot 36% minder CO2 vrijkomt dan te doen gebruikelijk bij de gemiddelde energiemix in Duitsland.

Water is na zuivering meermalige te gebruiken in de productie. Voor gebruik in de productie wordt dit voor het grootste deel gehaald uit een op het terrein gelegen eigen bron. Hiermee wordt voorkomen dat in toenemende mate kostbaar drinkwater gebruikt moet worden.

Natuursteen toeslagstoffen verwerkt in een toplaag bij een betonproduct in plaats van het gebruik van massief natuursteen verhardingsmateriaal, spaart het milieu op een zeer aanzienlijke wijze.

Grondstoffen bepalen eveneens in hoge mate de milieubelasting van een te produceren product. Meer dan 90% van onze grondstoffen worden inmiddels betrokken van toeleveranciers en steengroeves die op minder dan 150 km rondom de fabriek gevestigd zijn. Dus een zo kort als mogelijke transportafstand hiervan. Tevens hebben wij de waarborg over zaken als goede en veilige arbeidsomstandigheden en het verantwoord exploiteren van natuurlijke grondstoffen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze onderneming krijgt onder andere vorm door inmiddels langer dan 65 jaren onafgebroken een opleidingsbedrijf voor jonge mensen te zijn. Wij zijn er ook trots op dat meer dan 13 nationaliteiten een arbeidsplaats vinden in ons bedrijf en daarbij in zeer goede harmonie met elkaar samenwerken. Respect voor elkaars cultuur is een sleutelwoord hierbij.

Recyclebaar zijn onze producten zonder meer. Na een zeer, zeer lange levensduur is het te gebruiken in gebroken vorm b.v. als onderbouw in de wegenbouw of als grondstof voor nieuwe betonproducten. Betonproducten hebben op voorhand in verhouding tot natuursteen, asfalt of gebakken klinkers zeer goede prestaties als het gaat om milieu, primaire energiegebruik en CO2- balans.

Een beter (leef) milieu is zeker realiseerbaar door de toepassing van zeer specifieke productlijnen. Te denken valt hierbij aan waterdoorlatende bestratingssystemen zoals AquaSix en AquaPrima en het geluidsarme bestratingssysteem Systeem SonoStop. Maar ook door gebruik te maken van producten met de CleanTop®-Technology hetgeen resulteert in een wezenlijke vereenvoudiging van het onderhoud en een verhoogde verweringsbestendigheid. En de inzet van de luchtzuiverende BlueAir®-Technology waarmee een concrete bijdrage geleverd wordt aan de vermindering van luchtvervuiling.

Erkende certificaten en tussentijdse controles zijn een belangrijke aansporing in het nastreven van kwaliteit verbeterende maatregelen zo ook bij vraagstukken aangaande het milieu. Ons bedrijf wordt twee maal per jaar door KIWA gecontroleerd op basis van het Nederlandse Bouwstoffenbesluit. Deze worden gezien als de strengste richtlijnen van heel Europa.

 

Green
Efficiency
by
METTEN