Montpellier (F), Pierres Vives Building, Concept Design Conceo Stufen
Montpellier (F), Pierres Vives Building, Concept Design Conceo Traptreden

Concept Design 

Maatwerk speciale elementen

Een breed in detail doordacht leveringsprogramma maakt nog steeds geen afsluitende oplossing voorhanden bij elke ontwerpopdracht. Vaak ook zijn accenten als concept in de vormgeving juist bepalend voor nieuwe creatieve richtingen. Niet in de laatste plaats biedt ook hier de grondstof beton door zijn vormbaarheid en bewerkingsmogelijkheden een oplossing op maat. Deze projectgerichte opdrachten worden bij Metten Stein+Design geproduceerd onder de noemer Concept Design. Op basis van bij ons aangereikte technische ontwerpen zijn materialisaties mogelijk in nagenoeg alle vormen, in talrijke kleuren en textuurbewerkingen. Logischerwijze zijn hierbij de kennis van gebruikte grondstoffen vertrekpunten, de ervaring in bewerkingsmethoden en de logica voor combineerbaarheid met het basis leveringsprogramma.

Concept Design
Kleuren
Projectversie formaten
Galerij
Referenties
Legpatronen
Video
Downloads

Galerij

Referenties