Linaro Antraciet genuanceerd met overstekende afdeksteen.
Linaro Antraciet genuanceerd met overstekende afdeksteen.

Linaro® Muursysteem

Een andere soort muur. Meer rank en lichter, heel zichzelf. Linaro.

Een muur waar de ene steen boven de andere lijkt te zweven. Die niet enkel door mortel en voegen bij elkaar gehouden wordt. Maar ook door licht en schaduw. Die lichter en slanker werkt dan een massieve muur. Linaro herkent men direct. Aan de zeer smalle horizontale schaduw voegen. Aan de verspringende verticale voegen die door Z-vormige elementen ontstaan. Aan het licht gestructureerde oppervlak die aan gevlamd natuursteen doet denken. Aan de elegante lijn die door de som van dit alles ontstaat.

Linaro Muursysteem
Kleuren
Eigenschappen
Formaten
Standaard formaten
Projectversie formaten
Galerij
Opbouwadvies
Prijzen
Edities
CDFarben
Referenties
Berekening benodigde stenen
Downloads
Links
Händler

Kleuren

Eigenschappen

 • Muursysteem met gemarmerd oppervlak en één zichtzijde om hoogte verschillen te overbruggen.
 • Zeer smalle, elegante lijnen door schaduw voegen. Verspringend voegen verloop door Z-vorm elementen.
 • Zeer fijn gestructureerd oppervlak met het karakter van gevlamd natuursteen.
 • Eindsteen met gestructureerde langszijde en gestraalde kopse kant en rondlopende schaduw voeg.
 • De bovenzijde kan op naar keuze op 2 manieren worden afgesloten:
  • Afdeksteen met gemarmerd oppervlak strak aan breedte van de muur.
  • Afdeksteen met gemarmerd oppervlak zijdelings overstekend aan de breedte van de muur.

CleanTop®-Technology

(optioneel)

CleanTop®-aanvullend beschermd oppervlak met Clean Factor CF 90 (geïntegreerd in het productieproces):

 • Gereduceerde vuilopname én aanhechting.
 • Eenvoudig reinigbaar in vergelijk met een product zonder CleanTop®.
 • Verminderde aanhechting van algen en mos.
 • Verhoogde verweringsbestendigheid van het product.
 • Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke uitstraling.
 • Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig.

Formaten

Galerij

Opbouwadvies

Linaro is een muursysteem dat enkel te gebruiken is als er een zichtzijde nodig is zoals bij een grondkerende functie als verhoogde border of als plantenbak. Linaro is bedacht als muursysteem dat niveau verschillen kan opvangen en accentueren evenals het maken van verhoogde beplantingsvakken, plantenbakken en dergelijke. De voorzijde van Linaro heeft een aantrekkelijk gemarmerd oppervlak, de achterzijde is puur functioneel. Het systeem is dus niet bedoeld als vrijstaande muur. Het Linaro muursysteem is een modulesysteem, de hoogte van de elementen is 15 cm. Het systeem kan zowel verlijmd, vermetseld als gestapeld worden, afhankelijk van de toepassing en plaatselijke omstandigheden. Statische eisen en plaatselijke bouwvoorschriften dient men in acht te nemen.

Fundament

Elke muur is enkel zo stabiel als het fundament. Een van de vereiste hiervoor is een vorstvrije en stabiele fundatie die in de regel gemaakt wordt uit beton C12/16 (B15) die vanaf een vorstvrije diepte (80-100 cm afhankelijk van de omgeving en grondsoort) op een stabiele ondergrond gemaakt wordt. De breedte ervan is afhankelijk van de verlangde statische sterkte maar moet minimaal 30 cm zijn. Na uitharding van het fundament kan begonnen worden met de opbouw van de Linaro muur waarbij de eerste laag elementen op een mortellaag gelijkmatig aangebracht wordt.

VERLIJMDE MUUR tot ca. 105 cm. hoogte

Begin altijd met de onderste laag aan de rechterkant met een rechter eindsteen, de eerste en gehele laag moet altijd op een mortellaag aangebracht worden. De afstandhouders aan de onderzijde van de elementen moeten uiteraard altijd naar beneden gericht zijn bij een vakkundige verwerking. Alle daaropvolgende elementen moeten met Dunbedmortel verlijmd worden conform verwerkingsvoorschriften van betreffende leverancier. De liggende zijde daartoe met een lijmkam tot 4 cm naar de buitenkant verlijmen om vervuiling van de zichtzijde te voorkomen. Eventuele ontstane verontreinigingen direct met water schoonmaken, na uitharding kan dit enkel nog met zeer agressieve middelen die de verschijningsvorm van het product mogelijk aantasten. Een voegbreedte van minimaal 2 mm tussen de (verticale) stootvoegen moet aangehouden worden om productietechnisch onvermijdbare maattoleranties te kunnen opvangen. Ter voorkoming van scheurvorming moeten in een afstand van 5-10 meter dilatatievoegen gebruikt worden om krimp en uitzetting als gevolg van temperatuur verschillen op te vangen. Dit kan gedaan worden om de daar bevindende verticale en horizontale raakvlakken van de elementen van een blijvend flexibel vulmateriaal te voorzien. Vanaf een hoogte van 105 cm is een verankering met de daarachterliggende grondslag absoluut aanbevelingswaardig.

NIET VERLIJMDE MUUR tot ca. 105 cm hoogte

Wordt Linaro niet onderling verlijmd adviseren wij een puinfundatie vanaf een stabiele ondergrond, die een minimale dikte heeft van 50-80 cm. Het fundament moet een dubbele breedte hebben van wat als dikte wordt gebruikt. Begin altijd met de onderste laag aan de rechterkant met een rechter eindsteen, de eerste en gehele laag moet altijd op een mortellaag aangebracht worden. De afstandhouders aan de onderzijde van de elementen moeten uiteraard altijd naar beneden gericht zijn bij een vakkundige verwerking. Maattoleranties tussen de daar opvolgende elementen kunnen met brekerzand ondervangen worden. Ook hier geldt dat vanaf een hoogte van 105 cm een verankering met de daarachterliggende grondslag absoluut aanbevelingswaardig is.

STEUNMUUR vanaf 105 cm met Geotextiel

Vanaf een opbouwhoogte van 105 cm is het aan te raden de muur met de daarachter liggende grondslag te verankeren wat mogelijk is tot een hoogte van 200 cm, uitgaande van een niet wezenlijk verhoogde horizontale belasting aan de achterzijde, overmatige (o.a. grond-) waterdruk en een gegarandeerd waterdoorlatendheid vermogen van de achterliggende grond van (k-waarde, doorlatendheid coëfficiënt) van 10-3 m/s met een maximale hellingshoek tot 32°, met (Geogitter) Geotextiel materiaal zoals b.v. Fortrac 55/30-20T van Fa. HUESKER. Het te gebruiken Geotextiel wordt zonder vouwen van een diepte van 175 cm aan de achterzijde naar de voorzijde van de steen aangebracht. Hierna wordt de achterliggende grond aangebracht. Let erop dat het Geotextiel materiaal met de trekrichting haaks op de muur aangebracht wordt. Tussen de verschillende banen Geotextiel moet minimaal een overlapping van 10 cm plaatsvinden. De verbinding met de voegen worden verkregen door in elke derde laag na verwerking met en lijmkam van de Dunbedmortel conform de leverancier (b.v. Sakret ProfiFlex PF) het Geotextiel in de mortel te drukken. Vervolgens wordt er een zodanige hoeveelheid Dunbedmortel met de lijmkam aangebracht dat na het aan brengen van het daarop liggende element, een voeg van 8-9 mm ontstaat. Dunbedmortel tot maximaal 3 cm naar de buitenkant verlijmen om vervuiling van de zichtzijde te voorkomen. Eventuele ontstane verontreinigingen direct met water schoonmaken, na uitharding kan dit enkel nog met zeer agressieve middelen die de verschijningsvorm van het product mogelijk aantasten. Bij bijzondere situaties tot een hoogte van 200 cm zoals hoge druklasten kan het noodzakelijk zijn gerichte adviezen in te winnen aangaande technische aspecten zoals statische sterktes. Om het door de muur trekken van achterliggend vocht te voorkomen is het gebruik van een vochtwerend doek aan de achterzijde noodzakelijk, dit ter voorkoming van kalkuitbloeiing. Het aan te brengen materiaal laagsgewijs aan de achterzijde van de elementen moet ook goed waterafvoerend en vorstbestendig zijn.

AFDEKELEMENT

Deze worden in mortel geplaatst, om indringing van regenwater te voorkomen moeten de voegen ervan met Siliconenkit voor buitengebruik afgedicht worden.

VULLING ACHTERZIJDE VAN DE MUUR

De achterzijde van de Linaro muur moet om meerdere redenen vochtafvoerend zijn, ook waterophoping aan de voet van de muur moet voorkomen worden. Dit laatste kan men doen door een drainagebuis hier aan te brengen, Als achtervulling moet goed waterafvoerend en vorstbestendig materiaal gebruikt worden zoals grind, zand of steenslag materialen met een onderlinge wrijvingsweerstand van 30 graden. Dit laagsgewijs aanbrengen en voorzichtig verdichten.

Prijzen

Richtprijs* af fabriek:

Linaro

ca. € 350,00 per m² doorgaande zichtmuur

*Prijs is exclusief BTW, transport en pallets.

Berekening benodigde stenen

LINARO CALCULATOR - voer de gewenste hoogte en lengte van uw muur in:

Hoogte in cm: cm
Lengte in cm: cm
Benodigde lagen:0 Stuk
Eindsteen links:0 Stuk
Eindsteen rechts:0 Stuk
Afdekstenen:0 Stuk
Muurvlak:0
Linaro Mauer Linaro 15cm Linaro 30cm Linaro 45cm Linaro 60cm Linaro 75cm Linaro 90cm Linaro 105cm Linaro 120cm Linaro 135cm Linaro 150cm Linaro 165cm Linaro 180cm Linaro 195cm Linaro 210cm

Voorbeeld van Linaro muur. De onderste rij groen gemarkeerde stenen komen overeen met 1 laag.

Een Linaro muur laat zich met de 15 cm steenmaat vanaf 15 cm tot 2.10 m hoogte en in iedere gewenste lengte opbouwen.

Voor het vormgeven van de Linaro muur hebben we een module samengesteld welke uit 10 muurstenen in 5 verschillende formaten bestaat.
Een module(laag) heeft
2 Stuks (B x H x D) 60 x 15 x 20 cm
2 Stuks 48 x 15 x 20 cm
2 Stuks 36 x 15 x 20 cm
2 Stuks 24 x 15 x 20 cm
2 Stuks 12 x 15 x 20 cm.
Daarmee ontstaat 0,54 m² zichtmuur zonder de eindstenen en 5 cm afdekstenen. De stenen laten zich op meerdere manieren combineren.
Het kan zijn dat er vanwege technische redenen enkele muurelementen over blijven. Deze kunnen niet terug genomen worden.