TaroTec Polymeerzand

TaroTec® 1K Polymeerzand

Als zand, maar dan het voordeel van gebonden 

Optisch ziet het eruit als een met zand gevulde voeg, deze met TaroTec® 1K Polymeerzand een gebonden voegafwerking. Blijvend elastisch dus nagenoeg geen kans op scheuren in de voeg door thermische spanningen of mechanische belastingen.

Dit TaroTec® Polymeerzand in een lichte zand kleur, steen grijs, basalt is bij vele gangbare materiaalsoorten te gebruiken en verhinderd onkruidgroei en schade door mieren.

Hogedrukreiniger, vorst- en strooizout resistent kan dit Polymeerzand op paden, terrassen en particulieren inritten van beton en natuursteen toegepast worden. Het is werkelijk nagenoeg vrij van stof en laat zich daardoor gemakkelijk in de voeg vegen en is na 3 uur beloopbaar.

Kleuren

Eigenschappen

TaroTec 1 K Polymeer zand

Kenmerk weinig stof afgevende polymeer gebonden zand
Kleuren
 • Basalt
 • Steengrijs
 • Zand
Toepassing
 • Geschikt voor beton- en natuursteen materialen voor niet gebonden ondergrond dat ook gebruikt kan worden bij door auto’s belastbare verhardingen zoals de garage toegang maar ook bij terrassen en tuinpaden
 • Voeg is waterdoorlatend
 • Voegbreedte groter dan 2 mm.
Eigenschappen 1 Component polymeer zand, gebruiksklaar
 • Gereduceerde stofafgifte (DIN 15051-3)
 • Onkruid- en mieren werend
 • Plastisch vervormbaar
 • Waterdoorlatend
 • Hogedruk bestendig (max. 80 bar en min. 20 cm afstand)
 • Vorst- en strooizoutbestendig
 • Geheel droog in te vegen
 • Verkrijgbaar in de kleuren basalt, grijs en zand
Ondergrond Deze moet draagkrachtig en afvoerend zijn. Niet afvoerend leidt tot vochtophoping, verkleuringen van het gevoegde materiaal zelf en vorstschade in de voegen.
Voegenbreedte 2-12 mm 
Voegendiepte Minimaal 40 mm
Verwerkingstemperatuur Minimaal 8⁰ buiten- ondergrond en materiaal temperatuur
Te belasten vanaf Na 3 uur beloopbaar en regenbestendig, na 3 dagen berijdbaar. Bij zware regen tijdens het uithardingsproces het oppervlak tegen regen beschermen
Buigsterkte ca. 3 N/mm2 in vochtige toestand
Waterdoorlaatbaarheid ca. 10-5 m/s bij 10-15% voegaandeel
Milieu belasting Bevat geen Epoxyhars (EP), Polyurethaan (PU) of andere milieubelastende stoffen
Afval verwijdering Uitgehard als bouwafval (afval code: AVV1701) 
Opslag 224 maanden houdbaar bij droge en vorstvrije opslag in afgesloten emmer. Pallets met verpakkingen mogen niet op elkaar gestapeld worden.
Werkkleding Geschikte werkkleding gebruiken. Voor kinderen veilig opbergen. Het voegenzand bevat cement, dat de huid en ogen kan irriteren. Huidcontact en contact met de ogen vermijden.

Verwerking

TaroTec 1 K Polymeer zand

Verwerking
 1. Polymeerzand op het droge tegelvlak verdelen en in de voegen vegen. De voegen moeten voor minstens 40mm met polymeerzand gevuld worden.
 2. Het vlak volledig en gelijkmatig dichtleggen – bij bestrating door middel van trilmachine en bij tegels door middel van een rubberen hamer. Deze handeling zorgvuldig uitvoeren, om een stabiele en duurzame voeg zeker te stellen.
 3. Het gevoegde oppervalk zorgvuldig schoonvegen. Materiaal dat is weggezakt in de voegen aanvullen. 
 4. Water – idealerwijs in kleine oppervlakken van 10-20 m² sproeien tot de voeg verzadigd is. Restmateriaal in de voegen spoelen. Deze handeling met een tussenpoos van 5 minuten 2 keer herhalen. Een directe straal water in de voegen vermijden en water dat in de voeg blijft staan verwijderen. 
 5. Het gevoegde oppervlak 3 uur niet betreden en afschermen voor sterke regenval. Na 3 dagen is het oppervlak berijdbaar.
Belangrijk
 • Voor aanvang van de voegwerkzaamheden dit eerst op een proefstuk uitproberen.
 • Verwerking van dit product moet met inachtneming van de technische aanwijzingen.
 • Bij stenen, tegels met vellingkant: voeg nooit in zijn geheel voegen, de voeg enkel tot aan de bovenkant van smalle gedeelte van de voeg zelf gevuld worden, de daarboven liggende flanken van de vellingkant zelf mogen niet gevoegd worden.
 • Wortelloze planten (bv. Mos, korstmos en alg) worden niet in hun groei gehinderd.
 • Bij een geconcentreerde, stipte waterbelasting (bv bij een dakrand) kan de stabiliteit beperkter zijn.
 • Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden die niet in dit Technische Merkblad zijn opgenomen dienen schriftelijk bevestigd te worden
Te gebruiken hoeveelheden in kg/m2:
Natuursteen keien (aangegeven hoeveelheid op basis van een voegdiepte van 40 mm) 4/6 Voeg 5 mm: 11,2 Voeg 8 mm: 17,1
7/9 Voeg 5 mm:   7,6 Voeg 8 mm: 11,9
8/11 Voeg 5 mm:   6,3 Voeg 8 mm: 9,8
Beton- en natuursteen stenen/tegels (aangegeven hoeveelheid op basis van een voegdiepte van 40 mm) 40/20 Voeg 5 mm: 2,7 Voeg 8 mm: 4,2
50/25 Voeg 5 mm: 2,1 Voeg 8 mm: 3,4
50/50 Voeg 5 mm: 1,4 Voeg 8 mm: 2,3
60/30 Voeg 5 mm: 1,8 Voeg 8 mm: 2,8
80/40 Voeg 5 mm: 1,4 Voeg 8 mm: 2,1
100/50 Voeg 5 mm: 1,8 Voeg 8 mm: 1,7
100/100 Voeg 5 mm: 0,7 Voeg 8 mm: 1,2
Beton- en natuursteen tegels (aangegeven hoeveelheid op basis van een voegdiepte van 40 mm) 40/40 Voeg 3 mm: 1,1 Voeg 5 mm: 1,8
50/50 Voeg 3 mm: 0,9 Voeg 5 mm: 1,4
60/30 Voeg 3 mm: 1,1 Voeg 5 mm: 1,8
60/60 Voeg 3 mm: 0,7 Voeg 5 mm: 1,2
80/40 Voeg 3 mm: 0,8 Voeg 5 mm: 1,4
120/40 Voeg 3 mm: 0,7 Voeg 5 mm: 1,2
Aangegeven hoeveelheden zijn op basis van opgedane ervaringen bij benadering, opgegeven hoeveelheden kunnen fluctueren.
Een gebruiks calculator voor afwijkende formaten is te vinden onder www.tarotec.de

Video