Balkonplatten Verlegung

Verwerking van METTEN tegels op het balkon en terras dat bestaat uit beton.

Worden de tegels op een balkon of terras met een ondergrond van beton verwerkt dan is het volgende belangrijk:

De betonnen ondergrond.

Deze moet met een afschot van 2% glad afgewerkt worden. Als de ondergrond aanwezig is zonder dit afschot, dan moet dit alsnog aangebracht worden door een “Estrichlaag” (dunne afwerklaag). Hierbij moet de dikte daarvan op het laagste punt minimaal 2 cm bedragen.
Bij een situatie waarbij er b.v een kelderruimte onder de betonnen ondergrond aanwezig is dient moet er een conform de DIN 18195/DIN 18336 gerichte waterafvoer plaats vinden.

Afvoer van vocht is een absolute voorwaarde.

In alle gevallen moet voorkomen worden dat er vochtophoping kan plaats vinden onder het verwerkte materiaal. Niet alleen het directe contact van tegels en vocht (waarbij tegels aan de onderkant in het water liggen) maar ook indirecte contact d.m.v. condensvorming onder de tegels kan leiden tot een zware kalkuitbloeiing. Een dergelijke condensvorming ontstaat als door het schijnen van de zon het tegelmateriaal opgewarmd wordt. Hierdoor ontstaat condens aan de onderzijde van de tegel. Dit condensvocht trekt via de onderkant door de aanwezige capillairen naar de bovenkant van het materiaal. Hierbij worden in de tegels voorkomende kalkdeeltjes opgenomen in het vocht en getransporteerd naar de bovenzijde van de tegels. Naast afschot reeds aangebracht op de betonnen ondergrond zelf, is het belangrijk dat het afgevoerde water aan de randen van de betonnen ondergrond eveneens goed afgevoerd wordt. Dit kan gedaan worden bijvoorbeeld om aan de randen een kiezelstrook, regen afvoergoot of drainage leiding aan te brengen. In alle gevallen geldt dat vocht snel en adequaat afgevoerd wordt. Hierop kunnen de tegels met (niet wateropnemende) verhoogde tegeldragers of met een zogenaamde (niet wateropnemende) "mortelzak" of op een splitlaag ( ca. 8 mm korrelgrootte) verwerkt. Of een combinatie van een waterafvoerende Drainagemat in combinatie met splitlaag, dit laatste is altijd de beste manier (met bijvoorbeeld Gutjahr Aquadrain T+) van verwerken.

Controle.

Na controle van de geleverde betontegels kunnen deze op:

  • (niet vochtopnemende) Tegeldragers
  • (niet vochtopnemende) Mortelzakken
  • Grind, splitlaag met een korrelgrootte van ca. 8 mm
  • een water afvoerende Drainagemat in combinatie met grind/splitverwerkt worden
  • of op het METTEN Profilsysteem

Bij de verwerking op Tegeldragers of Mortelzakken moeten tegels in het 80x40 cm formaat elke 40 cm ondersteund worden (zie tekening 1).

Bij eenzelfde verwerking bij tegels in het formaat 60x30 cm moeten deze in het midden aanvullend ondersteund worden (zie tekening 2).

De beste methode van verwerken is in alle gevallen de toepassing van een water afvoerende Drainagemat (bijvoorbeeld Gutjahr AquaDrain T+). Het gebruik hiervan reduceert het risico van vochtophoping het meest. Tevens bestaat dan de mogelijkheid de voegen te vullen met bijvoorbeeld het NEROS Voegensplit.

TALUX profielsysteem

Het TALUX profielsysteem is een gepatenteerd systeem dat bij de verwerking van betontegels blijvend grote voordelen biedt. De afzonderlijke tegels worden gedragen worden op een module systeem van aluminium rand- en tussenprofielen dat voorzien is van eenvoudig aan te brengen afstandhouders Hierdoor is een exacte voegenafstand en voegenpatroon zonder meer gegarandeerd. De zijkanten van het randprofiel zijn fraai afgewerkt met randprofielen en het eigen gewicht door het gebruik van aluminium is zeer laag. De verwerkingstijd van profielsysteem en het aanbrengen van de tegels gaat bijzonder snel wat de verwerkingskosten gunstig beïnvloed, het geheel is constructief blijvend uitzonderlijk stabiel en onderhoudsvrij. Het profielsysteem maakt ook dat het daarop aangebrachte betegelde oppervlak feitelijk geheel los staat van de ondergrond. Vocht kan hierdoor versneld afgevoerd worden hetgeen belangrijk is voor de tegels in het voorkomen van kalkuitbloeing maar ook het behoudt  en verkleuringen aan de randen van de tegels zelf.