Metten Verlegehinweise

Verwerkingsadvies voor tegels bij particulier gebruik enkel beloopbaar

Tot 6 cm steendikte

Verwerking op ongebonden ondergrond in de tuin.

Gebroken puin of (schoon) zand in een dikte van 10 tot 30 cm of split of grind ( 0-32 mm) als onderlaag op een goed en snel vochtafvoerende niet gebonden ondergrond, stabiel en gelijkmatig onder profiel aanbrengen.

De laagdikte van de onderlaag is afhankelijk van de stabiliteit, de te verwachten drukbelasting van de verharding en de vorstgevoeligheid van de originele bodem. Een bijstelling in de maximale laagdikte is ter plekke te beoordelen. Op deze onderlaag komt een egalisatielaag van 3-5 cm met een dusdanige korrelgrootte (0-4, 0-5, 0-8 of 0-11 mm) dat deze niet kan "wegvloeien" in deze onderlaag. De egalisatielaag mag in geen geval bijvoorbeeld leemhoudende bestanddelen bevatten, dit leidt onherroepelijk tot een aantasting van de eigen kleur van het te gebruiken materiaal. Om deze reden is het gebruik van cement in de egalisatielaag, onderlaag eveneens niet aan te bevelen (Kalkuitslag!). Afschot van de verharding (in de regel minimaal 2,5%) enkel tot stand brengen door de steen materialen zelf te leggen in dit afschot.

Bij een verharding in een situatie waar sprake is van een overkapte situatie is het gebruik van een cappilair brekende onder- vlijlaag belangrijk om problemen met een ernstige kalkuitbloeiing te voorkomen. Let erop dat het mooiste en kwalitatief uitstekend materiaal lelijk kan worden door grove behandeling tijdens de verwerking, dit bijvoorbeeld door krasvorming, gebroken randen door van de pallet afnemen van het materiaal op onvoorzichtige wijze. Verwerk nooit materiaal dat om wat voor reden dan ook, reeds direct optische gebreken of beschadigingen heeft. Gezaagde materialen dienen direct na het zagen met een licht zuurhoudende oplossing schoon te worden gemaakt. In de regel is dit een oplossing van cementsluierverwijderaar in schoon water van 1:10 ( 1 deel cemensluierverwijderaar, 10 delen schoon water) tenzij anders is aangegeven in de voor dat product geldende verwerkingsvoorschriften. Zie hiervoor betreffende product of de afzonderlijk in de pallet aanwezige verwerkingsvoorschriften document.

Voor de hand liggend is het regelmatig deze oplossing verschoont moet worden naarmate er meer materiaal met een enkele oplossing schoongemaakt is. Het gezaagde laten opdrogen zonder dit schoonspoelen beïnvloed direct langdurig de kleur van het oorspronkelijke materiaal!

Om beschadigingen te voorkomen altijd dergelijk materiaal met de rubberhamer vast kloppen. Indien na het leggen van de tegels donkere randen zouden optreden, dan is dit te wijten aan een eerste opname van water. Deze randen verdwijnen volledig na korte tijd. Dit is onder andere de reden dat wij adviseren tegelsystemen die af fabriek geleverd worden zonder afstandhouders, altijd te verwerken met een voeg van ca. 3 mm. Af fabriek zijn desgevraagd tegen betaling hiervoor leverbaar losse afstandhouders die een voeg maken van ca. 3 mm. Een voeg verhinderd in sterke mate beschadigingen aan de randen zowel tijdens de verwerking als gebruik in de praktijk. Bovendien droogt het vloeroppervlak gelijkmatig op.

Wij raden u voor het voegen aan om - vooral bij lichte kleuren - zuiver kwartszand te gebruiken bijvoorbeeld in de grootte van 0-2 mm. Voor donkere materialen is het METTEN Neros voegensplit of een gewassen Basalt Edelzad zeer geschikt.

In ieder geval dient het voegmateriaal droog en zuiver te zijn. Dat wil zeggen: het mag geen gekleurde fijne deeltjes bevatten, die zich in de poriën van de oppervlakten van de tegels kunnen zetten en voor een bepaalde tijd een kleurverandering veroorzaken. In geen geval leemhoudend zand gebruiken, om een vermindering van de kleurkwaliteit te voorkomen. Voegenmateriaal volledig invegen en niet op het oppervlakte laten liggen om verkleuringen aan het steenoppervlak te voorkomen. Bij de verwerking altijd de tegels uit de diverse pallets door elkaar verwerken, dit om een optimaal harmonisch visueel effect te verkrijgen.

Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van men men noemt gebonden voegmateriaal Deze maken dat het voegmateriaal in een gebonden toestand tussen de afzonderlijke stenen, tegels zijn aangebracht. Zeer belangrijk is het om vooraf advies te vragen aan betreffende leverancier en een beoordeling te maken bijvoorbeeld of een of meer van dergelijke bindende componenten geen schade (waaronder vlekvorming en een versterkte glans) aan het product veroorzaakt. Let ook op eventueel gebruik van Dilatatievoegen. Ondanks een goede voorbereiding en verwerking kan bij het gebruik van “vaste voegen” (ook bij een niet gebonden ondergrond, vlijlaag) dit leiden tot scheuren in het materiaal zelf door spanningsverschillen. Het gebruik van “vaste voegen” vraagt vele aspecten in de beoordeling van o.a. de werkzaamheid, de toepassing en wijze van aanbrengen. De gedwongen versnelde verwijdering van bijvoorbeeld ontstane vlekvorming en een versterkte glans kan een grote en negatieve invloed hebben op het oppervlak van het product in het algemeen en de kwaliteit van af fabriek aangebrachte vormen van extra bescherming van betreffend product.

Een tussentijdse opslag kan het best gedaan worden door de tegels "kop op kop" te leggen.