Licht en mooi - meer zomer voor het terras

Vaak werken warme tinten aanstekelijk om deze te gebruiken in de tuin en dat geldt niet alleen op de meer op de meer lommerrijke plekken zoals bij terrassen. Deze tinten geven een gemoedelijk sfeer misschien ook omdat het een beeld oproept van de meer zuidelijke omgeving waar het leven een ander ritme heeft. Licht gekleurde stenen en tegels nodigen uit tot verpozen en ontspannen en om je eigen tijd in te delen. Licht gekleurde materialen uit het METTEN programma zijn niet perse moeilijk schoon te houden vanwege hun CleanTop® eigenschappen.

Dit maakt dat de vuilaanhechting en indringing blijvend gereduceerd is en de aanhechting van algen en mos merkbaar wezenlijk lager is.