PRIVACYVERKLARING

Bedankt voor uw interesse in ons online aanbod. Hieronder informeren wij u over de omgang met persoonsgegevens en over de rechten van de betrokkenen conform de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u als persoon kunnen identificeren, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

I. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, lid 7 van de AVG is 
METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG
Industriegebiet Hammermühle
D-51491 Overath
info@metten.de
(zie ook ons impressum)

Via het volgende adres kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:
METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragte
Industriegebiet Hammermühle
D-51491 Overath
datenschutz@metten.de 

II. INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verschaft, verzamelen wij alleen de volgende persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt, wat technisch noodzakelijk is om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen: IP-adres, datum en tijdstip van het verzoek, tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid gegevens die in elk afzonderlijk geval worden overgedragen, website waarvan het verzoek afkomstig is, browser, besturingssysteem en de interface daarvan, alsmede de taal en versie van de browsersoftware. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Ons rechtmatig belang in de zin van deze norm ligt in het ter beschikking stellen van een functionele website. De persoonsgegevens zullen worden verwijderd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is.

2. COOKIES

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. In het cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval in verband staat met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat we onmiddellijk kennis nemen van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al individuele pagina’s van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze website.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en voor u te evalueren om zo ons aanbod te optimaliseren (zie punt 3 “Webtracking: MATOMO (PIWIK)”). Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

Daarnaast gebruiken wij cookies om bepaalde diensten aan te bieden, die gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen (zie punt 7 “Mijn ideeënboek”).

Ons rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG bestaat uit het leveren en optimaliseren van onze diensten.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt opgeslagen. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

3. WEBTRACKING: MATOMO (PIWIK)

Wij gebruiken de webtrackingtool “Matomo” (voorheen “Piwik”), een opensourcesoftware voor statistische analyse van bezoekersstatistieken. Matomo maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen om het gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde gebruiksinformatie wordt overgebracht naar onze server en opgeslagen om ons online aanbod te optimaliseren. In ieder geval worden IP-adresgegevens alleen in verkorte/anonieme vorm geëvalueerd, zodat een directe persoonlijke referentie is uitgesloten. Voor informatie over het type, de omvang en de werking van cookies in het algemeen verwijzen wij naar de bovenstaande algemene uitleg over cookies.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van Matomo is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Ons rechtmatig belang in de zin van deze norm ligt in het ter beschikking stellen van een gebruiksvriendelijke en geoptimaliseerde website.

U kunt door middel van “opt-out” beslissen of een webanalysecookie voor Matomo in uw browser wordt opgeslagen waarmee wij verschillende statistische gegevens kunnen verzamelen en analyseren die door Matomo worden verstrekt.

Hierdoor wordt een zogenaamde deactiveringscookie in uw browser opgeslagen. Houd er rekening mee dat ook het deactiveringscookie van Matomo van deze website wordt verwijderd als u de cookies verwijdert die zijn opgeslagen in uw browser. Als u een andere computer of webbrowser gebruikt, moet u het deactiveringsproces opnieuw doorlopen.

4. NIEUWSBRIEF

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens om u informatie over nieuwigheden, onze producten, speciale aanbiedingen en andere klantinformatie en promoties te kunnen toesturen. Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van een dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

De enige vereiste voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Gegevens over uw aanhef en naam is vrijwillig en zullen worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken.

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om u onze nieuwsbrief te kunnen toesturen. Bovendien worden bij de aanmelding de volgende gegevens verzameld: IP-adres van de oproepende computer, datum en tijdstip van aanmelding. Deze gegevens zijn nodig om in geval van een geschil aan te kunnen tonen dat door de betreffende gebruiker daadwerkelijk toestemming is verleend.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens voor de aanmelding voor de nieuwsbrief en uw toestemming is artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG en voor de extra gegevens die tijdens de aanmelding worden verzameld artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Ons rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van het AVG ligt in de verifieerbaarheid van het rechtmatig verkrijgen van toestemming.

De gegevens die worden verzameld bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden alleen opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betreffende gebruiker opgezegd worden. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een bijbehorende link opgenomen. U kunt zich ook afmelden door de contactpersoon op de hoogte te stellen (zie punt IV) of door op onze website door op de volgende link te klikken: Afmelden nieuwsbrief. Op deze manier kunt u ook uw toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die tijdens het aanmeldproces zijn opgeslagen, intrekken. Zie ook “Recht van bezwaar” en “Recht op herroeping” onder punt III voor meer informatie over het recht van bezwaar en het recht op herroeping.

5. CONTACTFORMULIER

Op onze website wordt een contactformulier aangeboden dat kan worden gebruikt voor het elektronisch opnemen van contact. De in het invoerscherm ingevoerde gegevens worden, voor zover u deze waarneemt, naar ons verzonden en opgeslagen. Bij het versturen van het ingevulde contactformulier worden ook de volgende gegevens opgeslagen: IP-adres van de oproepende computer, datum en tijdstip van verzending. U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de door u in de e-mail verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Indien contact wordt opgenomen met het oog op het afsluiten van een contract, dan is de aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Hierin ligt ook ons rechtmatig belang.

De persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, worden verwijderd wanneer het gesprek met u werd beëindigd.

6. MY METTEN

Op onze website hebt u onder de rubriek “My Metten” de mogelijkheid om uw eigen foto’s te uploaden en hiervoor geschenken van ons te ontvangen (de gebruiksvoorwaarden vindt u hier). Voor deelname is voorafgaande registratie op onze website vereist. Hiertoe worden de in het invoerscherm ingevoerde persoonsgegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Voor de registratie maken we gebruik van een dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u om bevestiging zullen vragen.

Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen om misbruik te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen, wat ook in ons rechtmatig belang is: IP-adres van de oproepende computer, datum en tijdstip van aanmelding. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de ingevoerde persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) en c) van de AVG en, wat de verzamelde aanvullende gegevens betreft, artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG.

Als gebruiker hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie te annuleren. Dit kunt u doen door te klikken op de afmeldlink op de pagina MyMetten. U kunt de gegevens die over u zijn opgeslagen te allen tijde wijzigen. De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor de campagne “My Metten” en er geen wettelijke verplichtingen zijn om ze te wissen.

7. MIJN IDEEËNBOEK

Op onze website hebt u ook de mogelijkheid om uw eigen persoonlijke ideeënboek samen te stellen aan de hand van foto’s uit onze galerij onder de rubriek “Mijn ideeënboek”. Vervolgens kunt u uw ideeënboek openen, notities toevoegen, foto’s verwijderen en deze per e-mail naar uzelf en – indien gewenst – naar uw adviseur sturen. U kunt uw ideeënboek ook naar ons sturen indien u een persoonlijk advies wenst.

Wij gebruiken zogenaamde permanente cookies om het ideeënboek mogelijk te maken. Hiervoor worden de door u gekozen foto’s tijdelijk in de cookies opgeslagen. Als u ons “Mijn ideeënboek” opnieuw bezoekt, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke foto’s u hebt geselecteerd en/of welke andere gegevens u hebt ingevoerd zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Deze cookies worden uiterlijk na 2 maanden automatisch verwijderd. Voor informatie over het type, de omvang en de werking van cookies in het algemeen en de mogelijkheid om deze te verwijderen, verwijzen wij u naar de algemene uitleg over cookies (zie punt 2).

Bovendien verzamelen wij de gegevens die u in het invoerscherm invoert. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw ideeënboek aan te maken en te versturen en worden vervolgens gewist. Als u het overeenstemmende vakje aanvinkt en Metten vraagt om contact met u op te nemen, zullen de gegevens voor deze contactaanvraag op dezelfde wijze gebruikt worden dan wanneer u ons contactformulier gebruikt (zie punt 5).

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) en f) van de AVG. Onze rechtmatige belangen liggen in het uitvoeren van deze dienst en de bescherming van onze informatietechnologiesystemen, evenals in het voorkomen van misbruik.

INFORMATIE AAN ADVISEURS

Gebruikers kunnen hun ideeënboek naar hun landschaps- en tuinarchitecten, dealers of andere adviseurs sturen. Hiervoor kunnen gebruikers de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en andere notities over de adviseur invoeren. Deze gegevens worden door ons uitsluitend verwerkt voor het versturen van het ideeënboek en worden niet doorgegeven aan derden. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Wij hebben een rechtmatig belang bij het leveren van deze dienst aan onze gebruikers.

Als de gebruiker de gegevens van de adviseur heeft ingevoerd, ontvangt hij of zij een e-mail van ons waarin hij of zij toestemming kan geven om het ideeënboek van de gebruiker per e-mail te ontvangen. Als de adviseur dit niet wenst, hoeft hij of zij verder niets te doen. De gegevens worden automatisch verwijderd zonder bevestiging in de e-mail. Indien de adviseur de link binnen voornoemde termijn bevestigt, ontvangt hij of zij van ons het ideeënboek van de betreffende gebruiker.

Adviseurs die een e-mail van ons ontvangen met daarin een ideeënboek, hebben recht op de rechten van de betrokkenen zoals uiteengezet onder punt III.

8. CATALOGI BESTELLEN

Op de website kunt u geselecteerde catalogi bestellen die met de post bezorgd worden. Hiertoe verwerken wij de persoonsgegevens die in het invoerscherm zijn ingevoerd met het oog op het versturen van de catalogi, wat ook in ons rechtmatig belang is. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG en, voor zover de bestelling betrekking heeft op het sluiten van een contract, artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG. De gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de catalogus en worden vervolgens gewist. De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. Zie ook “Recht van bezwaar” onder punt III voor meer informatie over het recht van bezwaar.

9. CARRIÈRE

Sollicitaties kunnen ook per e-mail worden ingediend, in het bijzonder via de e-mailadressen die staan vermeld in de rubriek “Carrière” op de website. De persoonsgegevens die in het kader van een sollicitatie worden ontvangen, worden in het kader van de sollicitatieprocedure verwerkt. Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst worden de verstrekte gegevens opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie conform de wettelijke bepalingen. Indien geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten verwijderd, op voorwaarde dat de verwijdering niet strijdig is met andere rechtmatige belangen van de verantwoordelijke. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in een proces op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) en f) van de AVG.

10. DEALER ZOEKEN / ROUTEPLANNER

Wij maken op onze website gebruik van Google Maps API van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, om geografische informatie visueel weer te geven. Wij wijzen erop dat met het gebruik van Google Maps door Google ook gegevens over het gebruik van de functies van Google Maps door bezoekers van de websites verzameld, verwerkt en gebruikt worden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kunt u hier raadplegen: Privacybeleid van Google. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps kunt u hier vinden: “Gebruiksvoorwaarden van Google Maps”.

11. SOCIAL MEDIA (Shariff, Facebook, Pinterest, Google+, Twitter, WhatsApp)

In het kader van onze internetaanwezigheid bieden wij u de mogelijkheid om de functionaliteiten van social media of sociale netwerken te gebruiken (hierna: “Sociale netwerken”) met betrekking tot de inhoud van onze website en om op deze manier interactie mogelijk te maken.

Om een optimale gegevensbescherming te garanderen, hebben wij geen standaard plug-ins van aanbieders geïntegreerd. In plaats daarvan gebruiken we de “Shariff-methode”, die werd ontwikkeld door uitgeverij Heise. Buttons of knoppen waarmee de functionaliteiten van sociale netwerken op onze website geactiveerd kunnen worden, brengen alleen direct contact tot stand tussen u en het betreffende sociale netwerk als u actief een desbetreffende “Delen”-knop selecteert.
De Shariff-methode wordt al op talrijke websites gebruikt om tegemoet te komen aan de belangen van de gebruikers op het gebied van gegevensbescherming en om de mate van bescherming te verhogen. Het uitgangspunt hiervoor was een initiatief van uitgeverij Heise voor een zogenaamde 2-klik-methode, die verder werd ontwikkeld met het “Shariff”-concept. Informatie over het Shariff-project van uitgeverij Heise is te vinden op: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.  
Op dit moment hebben wij voor de onderstaande diensten de hierboven beschreven “Deel”-knoppen geïntegreerd, via welke aanvullende informatie over de omgang met uw gegevens door de betreffende dienst aan de aanbieders ter beschikking wordt gesteld:

 • Facebook wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (“Facebook”). Privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
 • Google+ wordt beheerd door Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies  
 • Twitter wordt beheerd door Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten (“Twitter”). Privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy  
 • Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Verenigde Staten (“Pinterest”). Privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy  
 • WhatsApp wordt beheerd door WhatsApp Inc, 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, Californië, 94041, Verenigde Staten (“WhatsApp”). Privacybeleid van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

III. RECHTEN VAN BETROKKENEN

De AVG voorziet in verschillende rechten voor “betrokkenen”. Een betrokkene in de zin van de AVG is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt. Bezoekers van deze website zijn in relatie tot ons personen waarvan persoonsgegevens door ons verwerkt worden.
Als betrokkene hebt u in principe de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 • Conform artikel 15 van de AVG hebt u het recht van inzage over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder hebt u recht om uitsluitsel te verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, nuttige informatie over de details;
 • Conform artikel 16 van de AVG hebt u het recht op onverwijlde rectificatie van bij ons onjuist opgeslagen persoonsgegevens en het recht om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Conform artikel 17 van de AVG hebt u het recht op wissing van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van openbaar belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen;
 • Conform artikel 18 van de AVG hebt u het recht op beperking van uw persoonsgegevens indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar u zich verzet tegen het wissen van de gegevens en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze echter nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen of indien u op grond van artikel 21 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking ervan;
 • Conform artikel 20 van de AVG hebt u recht op overdraagbaarheid van gegevens, d.w.z. het recht om uw persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Conform artikel 7, lid 3 van de AVG hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Als gevolg daarvan is het ons in de toekomst niet langer toegestaan om op basis van deze toestemming gegevens te blijven verwerken;
 • Conform artikel 77 van de AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of tot ons advocatenkantoor.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van rechtmatige belangen in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 21 van de AVG, mits uw bijzondere situatie of het bezwaar tegen direct marketing daar aanleiding toe geeft. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar dat door ons zonder opgave van een specifieke situatie wordt uitgeoefend; dit geldt ook voor profilering voor zover dat met dergelijke direct marketing samenhangt.
Om uw recht van bezwaar uit te oefenen, volstaat het om een e-mail te sturen naar datenschutz@metten.de

IV. VRAGEN EN CONTACTPERSONEN

Indien u vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens of over het uitvoeren van de onder punt V genoemde rechten, kunt u contact met ons opnemen:

METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG
Industriegebiet Hammermühle
51491 Overath
Telefoon: +49 (0)2206 / 603-0
Fax: +49 (0)2206 / 603-80
E-mail: datenschutz@metten.de