Winkelstufen.
Winkelstufen.

Elleboog traptreden

Tocano®

Ook met Elleboog traptreden worden specifieke maatverschillen bij trapconstructies passend opgelost. Elleboog traptreden worden met op mortel strips op de onderliggende reeds aanwezige vaste betonconstructie verwerkt. Alle Elleboog traptreden worden op maat geproduceerd. Aangaande de kleuren en oppervlakte bewerkingen biedt het Concept Design assortiment zeer veel mogelijkheden.

Tip: Elleboogtraptreden met 2 gesloten kopse kanten kunnen als holle traptreden gebruikt worden, het lagere gewicht ervan is een interessant alternatief voor massieve traptreden. Voor vrijdragende uitvoeringen hierbij kunt u contact met ons opnemen.

Elleboog traptreden
Kleuren
Eigenschappen
Prijzen
Formaten
Projectversie formaten
Galerij
Verwerking
Edities
CDFarben
Referenties
Legpatronen berekenen
Downloads
Links
Händler

Eigenschappen

  • Hoogwaardige zichtzijden door het gebruik van natuursteen edelsplitten in combinatie met een speciaal bewerkings procedures.
  • Af fabriek geïmpregneerd met kleurverdiepend effect.
  • Grote verscheidenheid in vorm en maatvoering.
  • Brede combineerbaarheid met nagenoeg alle METTEN bestratings- en tegelsystemen.
  • Uitvoering (waaronder geslepen) en maatvoering op wens als speciale productie leverbaar.
  • Uitvoering Samtiert® op basis van „Hogesterktebeton“. Dit betekend naast een hogere betondruksterkte ook een hogere homogeniteit dan standaard beton. In combinatie met de oppervlakte bewerking „Samtieren“ ontstaat een fluweelachtig en elegant ogend oppervlak.

Prijzen

Richtprijzen af fabriek:

Tocano Kleuren Prijs per m1*
Tocano Elleboog traptrede
Uitvoering gestraald, 5 cm dikte
ConceptDesign kleuren € 218,40//m1
Tocano Elleboog traptrede
Uitvoering Samtiert®, 5 cm dikte
ConceptDesign kleuren € 252,50/m1

OPTIONELE  UITVOERINGEN
Cortesa Elleboog traptrede Uitvoering gestraald met CleanTop.
Afmeting 80x40, 60x30 en 40x40 cm. Dikte 4,2 cm. Hoogte 12-18 cm
  € 174,70/m1
Corio Elleboog traptrede Uitvoering samtiert met CleanTop.
Afmeting 80x40. Dikte 5 cm Hoogte 12-18 cm
  € 168,25/m1
Platinum Elleboog traptrede Uitvoering geslepen met CleanTop.
Afmeting 80x40. Dikte 3,9 cm. Hoogte 12-18 cm
  € 174,70/m1
Soreno Elleboog traptrede Uitvoering fijnsteen structuur met CleanTop.
Afmeting 80x40. Dikte 4,2 cm. Hoogte 12-18 cm
  € 166,40/m1
Umbriano Elleboog traptrede Uitvoering gemarmerd met CleanTop.
Afmeting 50x50. Dikte 8 cm. Hoogte 12 cm
  € 174,70/m1
Umbriano Elleboog traptrede Uitvoering gemarmerd met CleanTop.
Afmeting 50x50. Dikte 5 cm. Hoogte 12-18 cm
  € 174,70/m1

OPTIONELE  UITVOERINGEN
Gesloten kopse kant   € 80,15/st.
*Prijs is exclusief BTW, transport en pallets.

Formaten

Filter:

Traptreden

winkelstufe
ELLEBOOG TRAPTREDEN

MAAT GEPRODUCEERD


AFMETING
Max. afmeting bij een materiaaldikte van 5 cm (volledig te ondersteunen): 150 x 45 x 20 cm; max. afmeting bij een materiaaldikte van 10 cm (vrijdragend): 200 x 45 x 20 cm


UITVOERING ZICHTZIJDEN
Gestraald. Geslepen en Samtiert®


KLEUREN
ConceptDesign

OPTIONELE AANVULLENDE UITVOERINGEN
Gesloten kopse kant
Uitsparing

Galerij

Verwerking

Verwerking van Tocano elementen

1. Controle van de levering

Tocano Elleboog elementen worden liggend op pallets geleverd. Deze pallets kunnen b.v. met een kraan op de vrachtauto zelf of met een vorkheftruck afgeladen worden. De losplaats moet horizontaal en stabiel zijn. De aangeleverde pallets dienen zo opgeslagen te worden dat het geleverde materiaal beschermd is tegen beschadigingen en verontreinigingen. Voor de verwerking dient men het geleverde materiaal te controleren op basis van de bestelgegevens en vrachtbrieven. Transportschade dient op de vrachtbrief door de ontvanger vermeld te worden.

Traptreden met zichtbare gebreken mogen niet verwerkt worden. Na verwerking kan er geen aanspraak op de garantie worden gemaakt.

2. Kleur- en structuurverschil

Onze producten worden geproduceerd met behulp van kiezel, natuursteensplit soorten, zand en cement, hierdoor zijn de afzonderlijke kleuren onderhevig aan natuurlijke schommelingen. Een lichter soort zand of een donker soort cement maakt reeds dat kleur maar ook de structuur wisselend kan zijn

Lichte verschillen in kleur en oppervlak, vooral tussen de verschillende afmetingen, zijn technisch onvermijdbaar. Dit kan niet aangemerkt worden als een tekortkoming in de kwaliteit.

3. Verwerking

3.1. Verwerking van traptreden elementen op mortelbanen

Elleboog elementen zijn geschikt voor een verwerking op een spanningsvrije ondergrond middels een verlijming met mortel. Te brede mortelbanen ( > 12 cm) leiden tot spanningsverschillen, hierdoor kan scheurvorming optreden. Mede daarom moet ook in de verwerking gelet worden op de mate van droog zijn van de onderconstructie zelf en de daarop aan te brengen traptreden (>2 CM%).

Bij de verwerking van traptreden elementen buiten moet erop gelet worden dat de mortelbanen zo aangebracht worden dat er de mogelijkheid ontstaat dat een ontwatering onder de traptreden elementen mogelijk is. De daaronder liggende onderconstructie moet reeds onder afschot naar voren gericht zijn om vochtophoping te vermijden.

3.2. Verwerking van traptreden elementen op geluiddempende matten

In een dergelijke situatie kunnen de Elleboog elementen direct op de daaronder aangebrachte geluiddempende matten aangebracht te worden waarbij deze geheel in de mortel geplaatst worden. Dit in tegenstelling met Elleboog elementen die op Mortelbanen verwerkt worden. Deze aangebrachte dempende matten kunnen spanningsverschillen van de onderconstructie en de traptreden opvangen.

3.3. Voegen 

Traptreden elementen mogen in principe nooit ingeklemd zijn. Bij meerdelige naast elkaar gelegen lengten is een minimale voegbreedte van 3 mm aan te houden. Dilatatievoegen in de onderconstructie moeten doorgezet worden in het daar op verwerkte materiaal. De voegen van elkaar in hoogte opvolgende afzonderlijke traptreden elementen moeten een breedte hebben van ongeveer 5 mm. Een plint mag niet direct op de daaronder liggende trede bevestigd zijn.

Maattoleranties van het materiaal zelf kunnen middels de voegen opgevangen worden. Voegen hebben daarnaast de functie om werking van het materiaal zoals inkrimping en naderhand optredende temperatuurswisselingen te ondervangen. Daarom dient de voeg altijd elastisch te zijn.

3.4. verwerkings illustraties

1. Het optrede element (stootbord) niet verlijmen bij Elleboog elementen

2. Traptrede op geluiddempende matten verwerkt