BlueAir® Technology

Het klinkt als toekomstmuziek, maar het is toch echt al mogelijk: luchtzuiverende straatstenen. Bij zonlicht worden schadelijke stikstofoxiden uit de lucht (NOx) op het steenoppervlak omgezet in minerale nitraten. Het is hetzelfde principe als bij planten die de luchtkwaliteit verbeteren. Dit proces, genaamd fotokatalyse, vermindert op actieve wijze de luchtvervuiling en is tijdens de gehele levensduur van de steen onverminderd werkzaam.

Het principe van deze "frisse lucht"-stenen noemen wij de BlueAir®- Technology. Het is de elegantste bijdrage aan een schonere lucht.

BlueAir-Logo

Eerste steenlegging voor een beter klimaat.

BlueAir®
Kleuren
Eigenschappen
Standaard formaten
Projectversie formaten
Galerij
Video Interview
Edities
CDFarben
Referenties
Legpatronen berekenen
Downloads
Links
Händler

Our contribution to clean air.

De luchtverontreiniging en dan in het bijzonder in dichtbevolkte stedelijke gebieden en in verkeers intensieve zones, is een zeer actueel en vaak voorkomend discussiepunt. In heel Europa worden ondertussen maatregelen getroffen om het terugdringen van schadelijke stoffen te bevorderen. Zo gelden er sinds 2010 verscherpte richtlijnen van de Europese Unie met betrekking tot de belasting van de lucht met stikstofoxiden (NOX) door uitlaatgassen. Deze worden als hoofdveroorzaker van allerlei ziektes aan de luchtwegen gezien en als wezenlijk bestanddeel in de vorming van het schadelijke Ozon.

De grenswaarde van 40 microgram stikstofoxiden per m3 lucht mag volgens de nieuwste bepalingen het jaargemiddelde niet overschrijden. Dit doel kan echter volgens een studie van het Duitse ministerie van milieu nog niet bij de helft van de betreffende meetpunten in de Duitse steden worden nagekomen. Het ligt voor de hand dat in overige Europese landen met een hogere bevolkingen dichtheid, deze grenswaarde nog beduidend vaker overschreden wordt.
Bij een voortdurende overschrijding van de grenswaarde met een derde stijgt het risico voor de mens met de helft, om aan hart en vaatziektes te overlijden. De stikstofoxiden belasting in de lucht te reduceren betekent de gezondheid van de mens te bevorderen.

BlueAir® is onze bijdrage aan zuivere lucht, anders en wellicht slimmer dan bijvoorbeeld een rigoureus rijverbod voor bepaalde voertuigen in bepaalde stedelijke zones. Naar het voorbeeld van fotokatalyse van planten bouwt de BlueAir®-Technology van Metten aanwezige stikstofoxiden in de lucht actief af - dit doordat het bestratings materiaal fotokatalytisch geactiveerd wordt. Met behulp van de katalysator titaandioxide wordt onder invloed van daglicht schadelijke stikstof-oxiden (NOX) uit de lucht omgezet in het minder schadelijk nitraat (NO3). Deze voor de mens en het milieu minder gevaarlijke stof mineraliseert aan het betonoppervlak en vloeit met de eerstvolgende regenbui via de riolering weg.

De fotokatalysator titaandioxide zelf blijft bij dit proces in ongewijzigde hoeveelheid behouden, de reactie is daarom eindeloos herhaalbaar. De werking van BlueAir®-Technology behoudt de steen zijn leven lang. Het proces wordt telkens weer geactiveerd, wanneer titaandioxide met daglicht in aanraking komt.
Uit onze productportfolio kunnen volgende bestratingssystemen met BlueAir®-Technology geleverd worden:

Boulevard®
Corpus®
Cubus®
Il Campo®
Lalinia®
Palladio®
System Terra

Inmiddels zijn ook onze CORIO ECOTERRA® en PALLADIO ECOTERRA® op verzoek leverbaar met deze BlueAir®-Technology!

BlueAir® in het kort:

  • Afname van schadelijke stikstofoxiden uit de lucht als maatregel tegen de lucht verontreiniging.
  • Fotokatalytisch proces naar het voorbeeld van de natuur.
  • Het omzetten van stikstofoxiden in nitraat onder invloed van daglicht.
  • De werking van fotokatalyse werd o.a. door het Fraunhofer-Institut voor moleculaire biologie en toegepaste ecologie (IME) getest.
  • Op verzoek zenden wij u deze (Duitstalige) informatie graag toe.
  • Kleur en structuur van het steenoppervlak worden door de BlueAir®-Technology niet beïnvloed.

Video Interview

michael metten

The METTEN secret recipe

Interview with Dr. Michael Metten on product innovation and sustainable concrete stone production.