Carl Benz Center, Stuttgart, Aquaprima Granithell kugelgestrahlt.
Stuttgart (D), Carl Benz Center, Aquaprima Graniet licht.

Waterdoorlatende stenen uit het Systeem Aqua zijn gebaseerd op een combineerbaarheid van ecologische denken en een bewust te creëren hoge kwaliteit in vormgeving. 3 Systemen staan hierbij ter beschikking. Los van hun eigen verschijningsvorm zijn zowel AQUAPRIMA, AQUASIX als LA LINIA AQUA zonder problemen combineerbaar met standaard bestratingssystemen. De op poriënbeton gebaseerde AquaPrima heeft twee waterdoorlatende lagen. Aan de bovenkant de in het zicht liggende toplaag bestaande uit een fijne poriën laag, daaronder het grove poriën gedeelte. AquaPrima is optimaal combineerbaar het Terra Toscana bestratings- en tegelsysteem.

Aquaprima
Kleuren
Eigenschappen
Projectversie formaten
Galerij
Referenties
Technische aanwijzingen
Legpatronen
Video
Downloads

Kleuren

Eigenschappen

  • Hoge waterdoorlaatbaarheid.
  • Comfortabele beloopbaarheid.
  • Geproduceerd naar de Duitse Normering voor waterdoorlatende bestratingsproducten.
  • Bijzonder steen uithardings procedé middels klimaat-gestuurde oppervlaktetechniek behandeling.
  • Doorlatende vermogen: Gemiddeld 800 l/(s.ha). Daarmee wordt de richtlijn van het ATV-Arbeitsblattes A 138 van 500 l/(s.ha) ruimschoots overtroffen. Het (duitstalige) “Gutachten” hiervoor kunt u bij ons verkrijgen.

Projectversie formaten

RastermaatNominale maat
12,5 x 12,5 x 8 123,5 x 123,5 x 80
18,75 x 12,5 x 8 186 x 123,5 x 80
 
12,5 x 12,5 x 10 123,5 x 123,5 x100
18,75 x 12,5 x 10 186 x 123,5 x 100


Informatie over minimale hoeveelheden speciaal op verzoek te produceren materialen (zonder meerprijs) wordt u desgevraagd gegeven.
“Rastermaat” is de maat inclusief afstandhouders en voeg.

Galerij

Tools

Referenties

Technische aanwijzingen

Rastermaat
(LxBxH mm)
ca. stuks je m²stuks per laagm² per laagstuks per palletm² per palletgewicht ca. kg per m²berekeningseenheid
12,5 x 12,5 x 8 cm
(123,5 x 123,5 x 80)
64 63 0,98 504 7,84 165
18,75 x 12,5 x 8 cm
(186 x 123,5 x 80)
43 42 0,98 336 7,84 165

 

Opbouw

AquaPrima Oberbau - AquaPrima, voegensplit  1/3
- Split 2/5 mm
- Filterstabiel split met minimale doorlaatbaarheid van 5,4 x 10-5 (in m/s).
De dikte van de funderingslaag is afhankelijk van de te verwachten belastingsgraad en de stabiliteit van de oorspronkelijke ondergrond.
- Ondergrond

Belangrijke informatie voor de verwerking:

Om ervoor te zorgen dat de neerslag naar diepere grondlagen kan stromen en daarmee uiteindelijke in de natuurlijke waterkringloop terechtkomt, moet ook de aangebrachte funderingslaag een bepaalde doorlaatbaarheid hebben.
Voor de funderingslaag moeten daarom mengels van minerale stoffen worden gebruikt die een doorlaatbaarheid hebben van tenminste 5,4 x 10-5 (in m/s). Dit is bijvoorbeeld bij steenslag met een korrelgrootte van 0/32, 0/45, 0/56 het geval, wanneer de afslipbare delen (in gewicht %) 7% zijn.
Na de verdichting van de dragende laag wordt een bed voor elementenverharding van circa 4 cm bestaande uit split 2-5 mm aangebracht. Daarna kan de bestrating worden gelegd.

Legpatronen berekenen

AquaPrima Patroon 08
PATROON 08
AquaPrima Patroon 08

Patroon 08

Benodigd materiaal/m²:
12,5 x 12,5 cm: 16 St.
18,75 x 12,5 cm: 32 St.
Kantafwerking/m1:
12,5 x 12,5 cm: 2 St.


stk.
stk.
m
stk.
AquaPrima Patroon 11
PATROON 11
AquaPrima Patroon 11

Patroon 11

Benodigd materiaal/m²:
12,5 x 12,5 cm: 64 st.
Kantafwerking/m1:
18,75 x 12,5 cm: 4 st.


stk.
m
stk.
AquaPrima Patroon 12
PATROON 12
AquaPrima Patroon 12

Patroon 12

Benodigd materiaal/m²:
18,75 x 12,5 cm: 43 St.
Kantafwerking/m1:
12,5 x 12,5 cm: 4 St.


stk.
m
stk.
AquaPrima Patroon 13
PATROON 13
AquaPrima Patroon 13

Patroon 13

Benodigd materiaal/m²:
12,5 x 12,5 cm: 16 St.
18,75 x 12,5 cm: 32 St.
Kantafwerking/m1:
12,5 x 12,5 cm: 4 St.


stk.
stk.
m
stk.
AquaPrima Patroon 14
PATROON 14
AquaPrima Patroon 14

Patroon 14

Benodigd materiaal/m²:
12,5 x 12,5 cm ca. 47 St.
18,75 x 12,5 cm ca. 23 St.


stk.
stk.
AquaPrima Patroon 20
PATROON 20
AquaPrima Patroon 20

Patroon 20

Benodigd materiaal/m²:
12,5 x 12,5 cm: 18,3 St.
18,75 x 12,5 cm: 30,5 St.


stk.
stk.
AquaPrima Patroon 21
PATROON 21
AquaPrima Patroon 21

Patroon 21

Benodigd materiaal/m²:
12,5 x 12,5 cm: 22 St.
18,75 x 12,5 cm: 28 St.


stk.
stk.
AquaPrima Patroon 22
PATROON 22
AquaPrima Patroon 22

Patroon 22

Benodigd materiaal/m²:
12,5 x 12,5 cm: 25 St.
18,75 x 12,5 cm: 26 St.


stk.
stk.
AquaPrima Patroon 23
PATROON 23
AquaPrima Patroon 23

Patroon 23

Benodigd materiaal/m²:
12,5 x 12,5 cm: 32 St.
18,75 x 12,5 cm: 22 St.
Kantafwerking/m1:
12,5 x 12,5 cm: 2 St.


stk.
stk.
m
stk.
AquaPrima Patroon 24
PATROON 24
AquaPrima Patroon 24

Patroon 24

Benodigd materiaal/m²:
12,5 x 12,5 cm: 9 St.
18,75 x 12,5 cm: 37 St.


stk.
stk.

Bij een dergelijk patroon is de hoeveelheid te gebruiken materiaal sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.