Beton geheel natuurlijk

Beton geheel natuurlijk

Bij de productie van onze betonproducten worden hoogwaardige natuurlijke grondstoffen ingezet. Dat ziet men. Het karakter van de gebruikte geselecteerde hoogwaardige natuursteensoorten, kleurtoeslagen, diversen zand en cementsoorten geeft elke afzonderlijk eindproduct niet alleen een lange levensduur, maar ook een bijzondere uitstraling.

Ondanks een uniform productieproces en strenge interne kwaliteits controles kunnen minimale afwijkingen voorkomen in kleur en vorm.

beton en “patina” vorming: in ere oud worden.

Elk product ontwikkeld gedurende zijn levensduur sporen van gebruik en het ouder worden. De mate waarin en op welke wijze zich dit laat tonen is afhankelijk van zeer veel factoren. Zo ook het kleuraspect. Metten maakt gebruik van grondstoffen en een productieproces die de kwaliteit van het product sterk optimaliseren. Met langdurig kleurintensief wordt bedoeld dat gebruik, het ouder worden en afhankelijk van het soort van oppervlak weliswaar een kleur zelf beïnvloed wordt (donkere geslepen oppervlakken kunnen beduidend lichter worden) maar dat het werkelijk “verarmen” van de esthetische kwaliteit grotendeels uitsluit. Metten producten kunnen uit dat oogpunt “in ere oud worden”. Er ontwikkelt zich in de loop van de tijd een “Patina” vorming. Deze versterkt en onderstreept veelal het eigen karakter.

Hardnekkige verontreinigingen laten zich veelal verwijderen met hierop afgestemde reinigingsmiddelen. Ook bij onze met de CleanTop®-Technology geproduceerde producten adviseren wij een periodieke reiniging.

kalkuitbloeiing.

Dit kan voorkomen bij producten en manifesteert zich in een grijsachtige “sluier” of witte vlekken en bestaat uit calciumcarbonaat. Dit is productietechnisch niet te voorkomen en is geen reclamatie reden. Dit verdwijnt in de loop van de tijd door normale verweringsprocessen. Met speciale reinigingsmiddelen laat dit verweringsproces zich versnellen. Er is echter een uitzondering: Bij de producten die voorzien zijn van onze CleanTop®-Technology met de CF 100 en CF 120 klasse welke vakkundig zijn verwerkt, komt dit niet voor. 

beschadigingen aan de steenranden.

Om dit te voorkomen dienen de materialen vakkundig en niet in de laatste plaats met zorg verwerkt te worden. Het ontstaan van deze kantbeschadigingen hebben geen oorzaak in de kwaliteit van het product maar zijn het gevolg van een niet goed behandeld, verwerkt product.

Door druk- productietechnische of door grondstoffen als oorzaak kunnen de door ons geleverde producten in kleur en in de optische werking afwijken van de in deze brochure alsmede als monster getoonde materialen. Ook kunnen in een geleverde partij materialen verschillen voorkomen. Daarbij kan door oorzaken van atmosferische aard, door gebruik en vervuiling het toonbeeld van een product zich wijzigen. Kalkuitbloeing kan niet uitgesloten worden op het tijdstip van levering of daarna. Het optreden hiervan is geen probleem van de kwaliteit van het product op zich.

Stand: december 2015